Kurumsal Değerlerimiz
Kalite Politikası
• Çevreye, çalışanlarımıza, çözüm ortaklarımıza, ve müşterilerimize saygılı olmak.
• Sektörümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmek.
• Çalışanlarımızın bireysel gelişmelerine olanak sağlamak
• İlişkilerimizde dürüst ve adil olmak ödün vermeyeceğimiz kalite politikalarımızdandır.
• Kararlar ve ilişkilerde en yüksek ahlaki değerlerimizi gözetiriz
• Hizmetleri belirlenen süreler içerisinde sunmak.
• Çalışanlara şirket içerisinde motivasyon ile çalışmalarını sağlayacak bir iş ortamı hazırlamak.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikası
• Sosyal sorumluluk ve çevre bilincinde olmak.
• Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak.
• Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri en aza indirmek
• Yaşadığımız çevreyi çocuklarımızdan ödünç aldığımız bilinciyle, tüm süreçlerimizin planlaması ve uygulamasında çevreyle uyumlu sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi toplumsal bir görev olarak kabul etmeyi taahhüt etmektedir.
• Tüm çalışanlarımıza yıllık olarak Sağlık, Güvenlik ve Çevre yönetimi hakkında seminerler veririz.